Styrelse

Styrelsen

Lasse

Ordförande

Lars Ericsson
Invald 2022 vald på 1 år
Email hangarlasse@gmail.com
+46707768087


Har även Lena vinschen
Börja flyga skärm 1991 Flyger en Queen


Ola

Kassör

Ola Thomsson
Invald 2021 vald på 2 år
Email Ola@lisan.nu
+46739178553Börja flyga skärm 1989 Flyger en Queen


Andreas

Sekreterare

Andreas Alexandersson
Invald 2021 vald på 2 år
saknar EmailBörja flyga skärm 1999 p3 Flyger en APCO Zefira


Sven

Ledamot

Sven Adner
Invald 2022 vald på 2 år
Email sven.adner@gmail.com
+46703550916


Ansvarar bland annat för Flygguiden och våra vindmätare och webben.

Börja flyga skärm 1997 och är Pilot 2 Flyger en Tripple seven Rook

Javad

Ledamot

Javad Javidi
Invald 2022 vald på 2 år
Email david.smkylkontroll@hotmail.comBörja flyga skärm 1994 Flyger en Magic 5 och Volt


Per

Ledamot

Per Enander
Invald 2022 vald på 2 år
Email periaustralien@hotmail.comBörja flyga skärm 2006 P2 Flyger en Ceyenn 3


Lennart

Valberedning

Lennart Möllgård
Invald 2022 vald på 1 år
Email lennart_mollgard@hotmail.com
+46 705 507604Börja flyga skärm 1989 och är pilot 3. Flyger en Flyger fn en UP . Har flugit länge, startade med det vi idag kallar fallskärmar!


Rolf

Revisor

Rolf Nordström
Invald 2022 vald på 1 år
Email rolf.nordstrom@glocalnet.netBörja flyga skärm 1995 Pilot 2 Flyger en Advance Sigma 7 

Inger

Revisor

Inger Willemoth
Invald 2022 vald på 1 år
saknar Email

Ronny

Valberedning

Ronny Teandersson
Invald 2022 vald på 1 år
Email ronny.theandersson@telia.com
+46702287428


Sammankallande
Börja flyga skärm 1996 och är pilot 2. Bor i Stenungsund och flyger mest kusthang. Flyger en U-Turn Passion

Sune

Valberedning

Sune Cullberg
Invald 2022 vald på 1 år
Email

sune@cullbergnet