Flygställen/Väder

Flygställen!


När ni ska ut att flyga se till att ni har "rätt" licensgrad för respektive flygställe. Prata med någon av våra erfarna piloter i klubben, framför allt om ni ska till ett ställe för första gången eller om du känner dig osäker.